BD Pragostav — Správa nemovitostí Praha

Proč do toho jít s námi

BD Pragostav

Bytové družstvo Pragostav bylo založeno v roce 1965 a sídlí v Praze, Hostivaři.

Naším hlavním předmětem podnikání je správa nemovitostí — tedy hlavně vedení veškeré administrativy, péče o technický stav budov a další služby včetně ekonomického a právního servisu. V současnosti spravujeme 250 subjektů s 12900 byty a 1370 garážemi na území celé Prahy.

Spoluprací s BD Pragostav získá Vaše společenství vlastníků či bytové družstvo spolehlivého a prověřeného správce nemovitosti. Vaše statutární orgány se mohou těšit na výhody elektronické administrace dokumentů a procesů, monitoring aktuální legislativy a další vysoce specializovaný servis, který zajišťuje 36 kvalifikovaných zaměstnanců.

Nabídku na míru potřebám a parametrům Vašeho domu žádejte na níže uvedených kontaktech. Těšíme se na spolupráci!

Informace o družstvu

Jak to funguje

 • Optimalizace dodávek medií

  Vyhodnocujeme a navrhujeme optimalizaci smluvních podmínek a dodavatelů. Provoz a energie
 • Revize a prohlídky

  Hlídáme termíny a zajišťujeme odstranění závad. Provoz a energie
 • Čisto v domě

  Na přání zajišťujeme úklid v domě. Provoz a energie
 • Úprava okolí domu

  Zajišťujeme sekání trávy, prořezy a kácení stromů. Provoz a energie
 • Roční účetní závěrka

  Zpracováváme rozvahu, výkaz zisku a ztráty a přílohu. Ekonomika a účetnictví
 • Zpracováváme faktury

  Kontrolujeme věcnou správnost a zajišťujeme jejich úhradu. Ekonomika a účetnictví
 • Zpracování a výplata mezd

  Tiskneme pro Vás mzdové listy a provádíme zákonné odvody. Ekonomika a účetnictví
 • Dokladová inventura účtů

  Příprava na účetní závěrku, kontrola stavu účtů. Ekonomika a účetnictví
 • Havárie v domě

  Poskytujeme nonstop asistenční službu při odstranění havárií v domě i v bytech. Provoz a energie
 • Starost o technický stav domu

  Provádíme pravidelné technické prohlídky domu a zajišťujeme odstranění závad. Provoz a energie
 • Vyplácíme přeplatky

  Vyplácíme přeplatky zálohových plateb za služby. Předpisy a vyúčtování
 • Archivace a skartace

  Archivujeme účetní a mzdové doklady. Ekonomika a účetnictví
 • Čtvrtletní účetní výstupy

  Čtvrtletně předáváme účetní sestavy dle smlouvy. Ekonomika a účetnictví
 • Odvody daní

  Provádíme odvody daně z příjmu a daně majetkové. Ekonomika a účetnictví
 • Srážková a zálohová daň

  Zpracováváme roční vyúčtování daní z mezd. Ekonomika a účetnictví
 • Pronájem společných prostor

  Rozúčtováváme roční příjmy z pronajatých prostor. Předpisy a vyúčtování
 • Shromáždění vlastníků, členská schůze

  Na vyžádání organizujeme a zpracováváme podklady. Provoz a energie
 • Odečty měřidel a jejich výměna

  Provádíme odečty měřidel, jejich výměnu a to i při havárii. Provoz a energie
 • Vyhodnocení dodávek medií

  Vyhodnocujeme dodávky médií a odběrové diagramy. Provoz a energie
 • Nové předpisy plateb

  Připravujeme předpisy pravidelných měsíčních plateb na další období. Předpisy a vyúčtování
 • Statistické výkazy

  Zpracováváme a podáváme úřadům statistické výkazy. Ekonomika a účetnictví
 • Reklamace vyúčtování plateb

  Reklamace vyúčtování společně vyřešíme k Vaší spokojenosti. Předpisy a vyúčtování
 • Vyplácení přeplatků

  Přeplatky vyplácíme včas a v souladu se zákonem. Předpisy a vyúčtování
 • Vyúčtování záloh za služby

  Zpracováváme vyúčtování v řádném termínu. Předpisy a vyúčtování
 • Úvěry

  Pravidelný monitoring pro banky v souvislosti s poskytnutým úvěrem. Ekonomika a účetnictví
 • Dlužníci v domě

  Provádíme inventury účtů plateb a upomínáme dlužníky. Předpisy a vyúčtování
 • Výroční zpráva

  Výroční zprávu o hospodaření společenství nebo družstva zpracujeme na vyžádání  . Ekonomika a účetnictví

Správa nemovitostí

V rámci správy nemovitostí nabízíme komplexní služby obsahující celé spektrum oborů důležitých pro péči o majetek společenství nebo družstva a vycházíme z dlouholetých zkušeností, které mají počátek již v roce 1965.

Komu zavolat