Řízení

Nemovitosti spravujeme efektivně a inovativně

Správa tisíců jednotek, odpovědnost za stovky bankovních účtů, evidence a archivace stovek tisíc dokumentů. Efektivní řízení procesů vyžaduje moderní přístup k problematice.

Nabídka služeb

 1. Věnujeme péči řízení lidských zdrojů, procesů a komunikace

  Dbáme o rozvoj technických, lidských a koncepčních dovedností nejen v rámci správy družstva, ale také ve vztahu k našim klientům. Poskytujeme jim možnost vzdělávání v oblasti péče o majetek společenství nebo družstva v rámci námi pořádaných pravidelných školení.

 2. Aktivně rozvíjíme a inovujeme procesy a technologie

  Podílíme se na rozvoji oborového informačního systému a přidružených online služeb. Rozvíjíme portálové řešení eDomovník zajišťující elektronické předávání informací mezi správcem a klienty. Klienti tak získávají nástroj a prostor pro usnadnění výkonu funkce i osobní digitální archiv dokumentů potřebných pro správu domu.

 3. IT využíváme ke zrychlení a zkvalitnění služeb

  Základnu informačních a komunikačních technologií udržujeme ve stabilní a moderní podobě. Rozvíjíme zrychlení procesu předávání a evidence dokumentů využitím moderního document management systému (DMS). Klademe důraz na digitalizaci a elektronické předávání dokladů, jehož cílem je minimalizovat potřebu klienta osobně docházet do budovy správce.

 4. Garantujeme kvalitu a rozšiřování portfolia poskytovaných služeb

  Od roku 2004 se pravidelně podrobujeme auditu účetnictví a hospodaření od renomované firmy BDO Prima, což garantuje spolehlivost a kvalitu námi poskytovaných služeb v oblasti účetnictví. Naším cílem je neustále rozšiřovat portfolio poskytovaných služeb, které jsou součástí správního poplatku. Aktivně využíváme elektronizaci v oblasti komunikace a předávání dokumentů, včetně řízení procesů dle mezinárodní systémové normy jakosti ISO 9001.

 5. Vyhledáváme a vyjednáváme výhody pro naše klienty

  S převážnou většinou poskytovatelů služeb dojednáváme výhody cenové nebo výhody v rozsahu poskytovaných služeb. Využíváme sinergického efektu, který vychází z celkového množství spravovaných subjektů. Jedná se např. o výhody v pojištění domu, včetně havarijní služby, pojištění orgánů společenství, poskytování úvěrů, výhodné ceny servisních služeb, výhodné ceny revizí, zdarma školení, benefitní karty atp.

 6. Poskytujeme individuální přístup k našim klientům

  Při projednávání smlouvy o správě, ale i v průběhu naší správní činnosti Vám poskytneme služby v rozsahu podle Vašich požadavků. S garancí stejné výše správního poplatku.