Provoz a energie

Pečujeme o dobrý technický stav budov

Provádíme pravidelné prohlídky, údržbu a opravy budov. Dohlížíme za Vás na platnost revizí. Zajišťujeme úklid společných prostor a péči o přilehlou zeleň. Organizačně zajišťujeme schůze a shromáždění.

Nabídka služeb

 1. Zajišťujeme opravy a údržbu

  Operativně zajišťujeme opravy a údržbu společných částí domu. Připravujeme revitalizaci domu (výběrové řízení, poradenství pro finanční zajištění, technický dozor investora, smlouvy o dílo, účast na kontrolních dnech, účast při předání a převzetí díla, reklamace, podklady pro shromáždění SV/schůzi družstva).

 2. Zajišťujeme úklid i údržbu zeleně

  Zajišťujeme pravidelný i generální úklid společných částí domu vč. úklidu pěších komunikací a kontejnerového stání, údržbu zeleně (travnaté plochy, keře, případně i kácení stromů) a zimní úklid (sníh, led). Zajišťujeme odstranění graffiti a v souvislosti s problematikou sprejerství zajišťujeme i antigraffiti nátěr.

 3. Sledujeme a plánujeme revize

  Sledujeme a oznamujeme termíny povinných revizí společných technických zařízení domu dané technickými a právními předpisy, zajišťujeme revize a následné odstranění závad.

 4. Zajišťujeme odečty měřidel

  Hlídáme termíny cejchování jednotlivých typů bytových měřidel, zajistíme jejich výměny a roční odečty (včetně tepla).

 5. Nabízíme výhodné pojištění

  Nabízíme výhodné pojištění společných částí domu a pojištění odpovědnosti orgánů SV a BD. Zajistíme likvidaci škodních událostí. V rámci pojištění společných částí domu je k dispozici non stop havarijní služba a to jak pro havárie ve společných částech domu, tak pro bytové jednotky.

 6. Provádíme pravidelné prohlídky domu

  Zajišťujeme pravidelné technické prohlídky společných částí domu (čtrnáctidenní, měsíční, roční). Provádíme vstupní technickou prohlídku při převzetí domu do správy. Organizujeme proces převzetí domu do správy (převzetí dokumentace od stávajícího správce, kontrola všech dodavatelských smluv, prověření revizních zpráv, nastavení spolupráce s klientem dle jeho  požadavků).

 7. Organizujeme schůze a shromáždění

  Zpracujeme podklady pro shromáždění SV nebo schůzi družstva (výroční zprávu, plán oprav, finanční zajištění oprav) vč. jejich distribuce, zajistíme pronájem prostoru, organizaci shromáždění/schůze, připravíme zápis ze shromáždění/schůze.

 8. Smluvně zajišťujeme dodávky medií

  Smluvně zajišťujeme dodávky medií a servisní činnosti pro řádné užívání jednotek (dodávka tepla, vody, el. energie apod.).

 9. Vyhodnocujeme spotřeby energií

  Vyhodnocujeme dodávky jednotlivých médií, odběrových diagramů, řešíme reklamace dodávek.

 10. Koordinujeme plnění stavebních úprav

  zpracujeme stanoviska ke stavebním úpravám bytových a nebytových jednotek ze strany nájemce (vlastníka)