Právní služby a evidence osob

Poskytujeme právní servis a poradenství

Vedeme a aktualizujeme členskou evidenci. Pomáháme s vymáháním pohledávek. Poskytujeme právní servis a poradenství. Monitorujeme změny v legislativě a dohlížíme na dodržování zákonných postupů.

Nabídka služeb

 1. Poskytujeme právní konzultace

  Poskytujeme právní konzultace v oblastech týkajících se správy. U klíčových oblastí a opakovaných úkonů zpracováváme pro klienty metodické návody a informace.

 2. Pomáháme při vymáhání pohledávek

  Provádíme kontroly a kompletace podkladů pro vymáhání pohledávek. Spolupracujeme s klienty i jimi zvolenými advokátními kancelářemi v rámci nalézacích i exekučních řízení.

 3. Připravujeme a připomínkujeme smlouvy

  Připravujeme návrhy smluv, jakož i dokumentů souvisejících s jejich změnou nebo ukončením. Připomínkujeme návrhy smluvních dokumentací předložených klienty.

 4. Garantujeme dodržování zákonných postupů

  Monitorujeme legislativní změny a vhodným způsobem o nich informujeme. Prověřujeme zákonnost aplikovaných postupů.

 5. Upravujeme s Vámi základní dokumenty

  Připomínkujeme návrhy úprav stanov a s nimi souvisejících dokumentů. Poskytujeme metodické návody klíčových textů.

 6. Vedeme členskou evidenci

  Vedeme a aktualizujeme seznamy členů v rozsahu potřebném pro provádění správy. V případě zjištění neoznámených změn aktivně komunikujeme s klienty i jejich dotčenými členy.