Ekonomika a účetnictví

Vedeme účetnictví a mzdovou agendu

Vedeme a zpracováváme účetnictví klienta, připravujeme a podáváme daňové přiznání, vyhotovujeme roční závěrku. Vedeme personální a mzdovou agendu. Provádíme inventarizaci a archivaci dat.

Nabídka služeb

 1. Zpracováváme účetnictví klienta

  Vedeme účetnictví klienta podle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, další platné legislativy a směrnice o účtování. Zajišťujeme evidenci faktur a jejich včasných úhrad, průběžně zpracováváme bankovní výpisy. Ke zpracování účetnictví využíváme moderní oborový informační systém pro správu bytového fondu.

 2. Vedeme personální a mzdovou agendu

  Poskytujeme komplexní mzdovou agendu vedenou zkušenými a pravidelně školenými účetními. Zpracováváme veškeré dohody a odměny včetně zajištění výplat a odvodů v řádných termínech. Provádíme roční zpracování zúčtování daní.

 3. Komunikujeme s úřady a institucemi

  Komunikujeme se státními institucemi a bankami. Pomáháme řešit nesrovnalosti v evidenci plateb, průběžně předáváme výstupy z mzdové evidence Pražské správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám, finančním úřadům a dalším. Zastupujeme klienty při komunikaci s úřady, státními institucemi a pojišťovnami včetně účasti na kontrolách.

 4. Provádíme inventarizaci a archivaci

  Provádíme roční inventarizaci účtů a archivujeme originály veškerých předaných účetních dokladů dle zákona. K aktuálním výstupům a účetním dokladům v elektronické formě poskytujeme přístup online, včetně náhledu do historie (archivu).

 5. Spravujeme Váš bankovní účet

  Pro správu účtů využíváme elektronického bankovnictví, kterým aktivně obsluhujeme stovky bankovních účtů. Připravujeme příkazy k úhradě, inkasa plateb, zajišťujeme výměnu dat mezi bankami a účetním systémem. Výpisy z účtů zpřístupňujeme na našem portálu. Výbor si zachovává plnou kontrolu nad svým bankovním účtem formou pasivního elektronického přístupu.

 6. Vyhotovíme roční závěrku i daňové přiznání

  Zpracováváme roční účetní závěrky (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha) včetně podání do sbírky listin. Připravujeme návrhy daňových přiznání k dani z příjmu právnických osob pro bytová družstva včetně přípravy souboru xml pro podání datovou schránkou.