Přehled informací o BD Pragostav

Ochrana osobních údajů, GDPR

Bytové družstvo Pragostav vždy vnímalo a vnímá zajištění řádné ochrany osobních údajů jako jeden ze stěžejních bodů své činnosti a jako zásadní podmínku pro provádění kvalitní správy.

V souvislosti se změnou příslušného legislativního rámce, zejména pak schválením nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, (dále jen „GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, jsme proto provedli důslednou revizi vnitřních postupů a způsobu zpracování osobních údajů, doplnili nebo aktualizovali vnitřní předpisy a užívané dokumenty a zavedli průběžná specializovaná školení našich zaměstnanců.

Našim klientům jsme v oblasti ochrany osobních údajů v letech 2018 a 2019 poskytli sérii školení a zpřístupnili řadu informačních materiálů a vzorových dokumentů zpracovaných přímo Bytovým družstvem Pragostav nebo externími odborníky. Metodickou podporu přitom poskytujeme i nadále s cílem zajištění řádné informovanosti o klíčových stanoviscích a vývoji rozhodovací praxe.

Informace o zpracování osobních údajů Bytovým družstvem Pragostav z pozice správce osobních údajů i zpracovatele osobních údajů v případě zájmu naleznete na Informační desce družstva, která je volně přístupnou částí portálu eDomovník. ZDE a ZDE

Profil družstva

Naše Bytové družstvo Pragostav bylo založeno v roce 1965 a sídlí v Praze 10, Strašnická 1397/20. Spravujeme domy, které se nachází na území celé Prahy. Hlavním předmětem podnikání je správa nemovitostí.

V současnosti spravujeme 214 subjektů, které mají celkem 11172 bytů. Správu zajišťuje 34 stálých zaměstnanců, kteří mají požadované odborné vzdělání. Zaměstnanci jsou organizačně rozděleni podle zajišťovaných činností do odboru provozního, právního, ekonomického a útvaru služeb (nájemného). Hospodaření bytového družstva je každým rokem ověřováno renomovanou auditorskou firmou.

Jako jedno z největších bytových družstev v Praze čerpáme z dlouholetých zkušeností při správě nemovitostí a nabízíme velký rozsah kvalitních služeb pro nově vzniklá nebo vznikající družstva a společenství vlastníků.

Naším cílem je maximálně ulehčit práci členům statutárních orgánů.

Zkušenosti se správou novostaveb aplikujeme při realizaci a obsluze moderních technologií spravovaných nemovitostí. Umíme reagovat na mimořádné, technické a technologické požadavky členů statutárních orgánů při správě nově postavených objektů, včetně reklamací.

Při zajišťování správy používáme nejnovější informační technologie. Postupně zavádíme dokument managment systém, proto garantujeme vysokou kvalitu komunikace s  klienty prostřednictvím e-podatelny správce, e-dokumentů a e-archivu dokladů jednotlivých spravovaných subjektů. Rovněž se podílíme na rozvoji portálu eDomovník, který zajišťuje elektronickou komunikaci mezi správcem a klienty.

Spoluprací s námi získáte kompletní servis pro zajištění Vašeho domu, vč. výhodného pojištění.

Bytové družstvo Pragostav je registrováno v obchodním rejstříku pod značkou Dr.XCVIII 415.

Stanovy Bytového družstva Pragostav naleznete zde.

Obchodní informace

Bytové družstvo Pragostav

Strašnická 1397/20
102 00, Praha 10 – Hostivař
IČ:
00034843
DIČ:
CZ00034843

ID Datové schránky: fsxt7x4

Číslo účtu: 747147/0300 (ČSOB)

Info o provozu BD Pragostav v souvislosti s COVID19

Vážení klienti,

dovolte nám, abychom vás informovali o aktuální situaci a zajištění chodu BD Pragostav.

Žádné jiné omezení vyjma zrušení úředních hodin a osobního kontaktu v současné chvíli pro klienty není stanoveno.

Veškerá činnost BD Pragostav pro klienty probíhá bez komplikací. Předávání dokumentů funguje elektronickou cestou, případně poštou, kde je zajištěno pravidelné vyzvedávání došlých zásilek a následně jejich rozdělení kompetentním osobám.

Všichni pracovníci Pragostavu mají zajištěný přístup do systému tak, aby bylo možné plnit veškeré činnosti, tzn. jsou zajištěny platby faktur, zpracování doručených podkladů pro mzdy, zpracování účetních závěrek, provedení změn v členské evidenci, zpracování vyúčtování, vyplacení přeplatků, zajištění technické údržby atd.

Co se týká zálohových plateb medií (voda, teplo apod.), tyto platby jsou nastaveny v systému s větším časovým předstihem, tak aby i v případě, že by došlo k dalšímu zpřísnění opatření ze strany vlády, byla každá platba v pořádku realizována.

Pro případ nemoci zaměstnance je vnitřní směrnicí nastaven zástup a jsou stanovena další pravidla tak, aby nedošlo k prodlení plateb dodavatelům a plnění veškerých ostatních smluvních závazků bylo zajištěno.
Pravidelně probíhají schůzky vedení, kde pružně reagujeme na aktuální situaci.

V případě dotazů jsme vám samozřejmě k dispozici na emailu nebo na telefonu.

Věřím, že společně nastalou situaci zvládneme a přeji Vám hlavně pevné zdraví.

Za všechny zaměstnance BD Pragostav
Ing. František Coufal, v.r.
ředitel

24.03.2020 / Tomáš Kolín

Preventivní opatření v souvislosti s aktuálním výskytem epidemie COVID-19

Vážení klienti,

v souvislosti s aktuálním výskytem epidemie COVID-19 budou od 16. 3. 2020 do odvolání zrušeny všechny návštěvní dny. Veškerá komunikace bude probíhat pouze telefonicky, elektronickou poštou, případně prostřednictvím České pošty.

Pro předání dokumentů můžete využít schránku před vchodem do budovy BD Pragostav.

Děkujeme za pochopení

12.03.2020 / Tomáš Kolín

Průkaz energetické náročnosti budovy – informace SEI

Vážení klienti,

k povinnosti vypracování průkazu energetické náročnosti budovy (PENB) dle zákona č. 406/2000 Sb. v platném znění Vám předkládáme tiskovou zprávu Státní energetické inspekce (SEI) o provádění kontrol a případných sankcích z této povinnosti vyplývajících.

V případě, že PENB dosud nemáte vypracován, nebo jeho platnost již vypršela, můžete kontaktovat Vašeho technika, který Vám s jeho zajištěním pomůže.

Tisková zpráva SEI:

„Státní energetická inspekce se zaměřuje na kontroly vystavování průkazů energetické náročnosti budov (PENB). Od ledna totiž platí nová povinnost dodat průkaz při novém pronájmu bytů, doposud se tato povinnost u bytů týkala pouze jejich prodeje. Povinnost zpracovat průkaz má v obou případech na požádání majitele bytu kromě vlastníka budovy rovněž Sdružení vlastníků bytových jednotek (SVJ).

„Bohužel máme informace, že SVJ tuto svou povinnost vystavit průkaz v některých případech neplní a majitel bytu po něm zajištění průkazu marně žádá řadu měsíců i let. Majitel bytu sice může předat kupujícímu či nájemci tři roční vyúčtování za energie, ale v inzerci musí uvést nejhorší energetickou třídu G. Kvůli absenci průkazu může zbytečně přijít o peníze, protože byt pronajme za méně peněz. V bytě energetické třídy G totiž nájemník platí až o 1500 korun měsíčně více za energie, než například za byt v třídě B,“ vysvětluje ředitel aliance Šance pro budovy Petr Holub.

Na kontroly zpracování průkazů ze strany SVJ se proto nyní zaměří Státní energetická inspekce. „SVJ majiteli bytu mnohdy sdělí, že stačí, když kupujícímu předají roční vyúčtování za energie. Nicméně jde o mylný názor. Jestliže SVJ průkaz majiteli bytu na jeho žádost nepředá, může se majitel obrátit na Státní energetickou inspekci, která případ prošetří a může SVJ uložit sankci až do výše 200 tis. Kč,“ uvedl k tomu ředitel Státní energetické inspekce Pavel Gebauer.

„SEI zatím uděluje pokuty pohybující se v řádech tisíců, max. desetitisíců Kč, ale pokud je správní delikt spáchán opakovaně, tzn., že SEI přijde na to, že některé SVJ již tuto povinnost porušilo a opětovně se v budově např. prodává byt, aniž by na tuto budovu byl zhotoven průkaz, bude SEI ve stanovování výše pokut daleko přísnější,“ dodal Gebauer.

SVJ má zákonem o hospodaření energií stanoveno mnohem více povinností, než jen opatřit si průkaz při prodeji nebo pronájmu, proto jsou a nadále budou kontroly SVJ ze strany SEI komplexní.

Ing. Radka Vymlátilová, tisková mluvčí SEI“

01.09.2016 / Tomáš Kolín

Odebírejte naše novinky v RSS