Přehled informací o BD Pragostav

Bytové družstvo Pragostav vždy vnímalo a vnímá zajištění řádné ochrany osobních údajů jako jeden ze stěžejních bodů své činnosti a jako zásadní podmínku pro provádění kvalitní správy.

V souvislosti se změnou příslušného legislativního rámce, zejména pak schválením nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, (dále jen „GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, jsme proto provedli důslednou revizi vnitřních postupů a způsobu zpracování osobních údajů, doplnili nebo aktualizovali vnitřní předpisy a užívané dokumenty a zavedli průběžná specializovaná školení našich zaměstnanců.

Našim klientům jsme v oblasti ochrany osobních údajů v letech 2018 a 2019 poskytli sérii školení a zpřístupnili řadu informačních materiálů a vzorových dokumentů zpracovaných přímo Bytovým družstvem Pragostav nebo externími odborníky. Metodickou podporu přitom poskytujeme i nadále s cílem zajištění řádné informovanosti o klíčových stanoviscích a vývoji rozhodovací praxe.

Informace o zpracování osobních údajů Bytovým družstvem Pragostav z pozice správce osobních údajů i zpracovatele osobních údajů v případě zájmu naleznete na Informační desce družstva, která je volně přístupnou částí portálu eDomovník. ZDE a ZDE

Naše Bytové družstvo Pragostav bylo založeno v roce 1965 a sídlí v Praze 10, Strašnická 1397/20. Spravujeme domy, které se nachází na území celé Prahy. Hlavním předmětem podnikání je správa nemovitostí.

V současnosti spravujeme 214 subjektů, které mají celkem 11172 bytů. Správu zajišťuje 34 stálých zaměstnanců, kteří mají požadované odborné vzdělání. Zaměstnanci jsou organizačně rozděleni podle zajišťovaných činností do odboru provozního, právního, ekonomického a útvaru služeb (nájemného). Hospodaření bytového družstva je každým rokem ověřováno renomovanou auditorskou firmou.

Jako jedno z největších bytových družstev v Praze čerpáme z dlouholetých zkušeností při správě nemovitostí a nabízíme velký rozsah kvalitních služeb pro nově vzniklá nebo vznikající družstva a společenství vlastníků.

Naším cílem je maximálně ulehčit práci členům statutárních orgánů.

Zkušenosti se správou novostaveb aplikujeme při realizaci a obsluze moderních technologií spravovaných nemovitostí. Umíme reagovat na mimořádné, technické a technologické požadavky členů statutárních orgánů při správě nově postavených objektů, včetně reklamací.

Při zajišťování správy používáme nejnovější informační technologie. Postupně zavádíme dokument managment systém, proto garantujeme vysokou kvalitu komunikace s  klienty prostřednictvím e-podatelny správce, e-dokumentů a e-archivu dokladů jednotlivých spravovaných subjektů. Rovněž se podílíme na rozvoji portálu eDomovník, který zajišťuje elektronickou komunikaci mezi správcem a klienty.

Spoluprací s námi získáte kompletní servis pro zajištění Vašeho domu, vč. výhodného pojištění.

Bytové družstvo Pragostav je registrováno v obchodním rejstříku pod značkou Dr.XCVIII 415.

Stanovy Bytového družstva Pragostav naleznete zde.

Bytové družstvo Pragostav

Strašnická 1397/20
102 00, Praha 10 – Hostivař
IČ:
00034843
DIČ:
CZ00034843

ID Datové schránky: fsxt7x4

Číslo účtu: 747147/0300 (ČSOB)

1) Aktualizované znění metodického návodu pro stanovy SVJ – Mgr. Jan Šafařík:

2) Jak zajistit těsnost ploché střechy a prodloužit její životnost, jak zjistit netěsnosti teras, které jsou zdrojem zátoků – firma FLO – Dan Lanta:

3) EED – informace ke směrnici EU o energetické účinnosti – Ing. František Coufal:

26.05.2021 / Tomáš Kolín

Vážení klienti,
v souvislosti s uvolňováním mimořádných opatření Vlády ČR proti šíření pandemie onemocnění COVID-19 se s účinností od Po 10. května 2021 obnovuje standardní provoz správy a tím i úřední hodiny (pondělí a středa dopoledne).

Při vstupu do správní budovy, prosím, dodržujte platné hygienické podmínky, tedy dodržování pravidla 3R (nošení respirátoru, použití dezinfekce na ruce u vchodu do budovy a udržování rozestupů).
Nadále prosíme klienty, aby využívali osobních návštěv jen ve věcech, které nesnesou odklad a vyžadují osobní jednání.
Děkujeme za pochopení.

Ing. František Coufal
ředitel BD Pragostav

06.05.2021 / Tomáš Kolín

Odebírejte naše novinky v RSS